Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Nguyên Khánh được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106780007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và là Doanh nghiệp đăng ký đấu thầu trực tuyến tại Cục quản lý đấu thầu- Bộ kế hoạch và Đầu tư http://muasamcong.mpi.gov.vn.

I. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi:

Cung cấp các sản phẩm chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền lợi và lợi ích cao nhất cho khách hàng. Hơn thế nữa với kinh nghiệm thực tế về chuyên ngành của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ tư vấn - triển khai dự án, chúng tôi luôn luôn nhận thức rõ: “Sản phẩm mà khách hàng sử dụng chính là sự sống của Doanh nghiệp chúng tôi”. Do đó chúng tôi luôn thực hiện tôn chỉ “Hợp tác, đoàn kết, sáng tạo” để luôn mang lại cho Khách hàng các sản phẩm chất lượng cao nhất, ưu việt nhất và giá thành hợp lý nhất tại mọi thời điểm.

II. Chính sách quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015

Sản phẩm do NGUYÊN KHÁNH EAC ., JSC sản xuất:

 • Nhập vật tư chế tạo.
 • Lấy mẫu thử nghiệm vật tư.
 • Nhận kết quả và mời đối tác đến nghiệm thu vật tư đưa vào chế tạo thành thiết bị.
 • Gia công, chế tạo theo thiết kế.
 • Hoàn thành chế tạo.
 • Kiểm tra chất lượng các mối hàn.
 • Kiểm định an toàn (nếu có).
 • Vận chuyển thiết bị chế tạo sẵn đến công trình.
 • Kiểm tra mẫu thử vật tư đã chế tạo thành thiết bị bằng hoá chất quang phổ tại công trình.
 • Lắp đặt thiết bị.
 • Vệ sinh sản phẩm.
 • Chạy thử
 • Bàn giao đưa vào sử dụng

Sản phẩm do NGUYÊN KHÁNH EAC ., JSC nhập khẩu trực tiếp:

 • Ký hợp đồng với đối tác cung cấp thiết bị.
 • Ấn định thời gian giao hàng.
 • Mời đối tác mua (có thể là CĐT hoặc TVGS, TVTK) đến giám định xuất xứ hàng hoá bởi đơn vị chứng nhận độc lập.
 • Vận chuyển thiết bị đến công trình.
 • Kiểm tra điều kiện cần và đủ để lắp đặt thiết bị.
 • Lắp đặt và chạy thử.
 • Cung cấp hồ sơ về CO, CQ, PL, vận đơn của thiết bị.
 • Bàn giao đưa vào sử dụng.